0987.726.717

Công trình xử lý nước thải thực phẩm (bún gạo) công suất 70 m3/ngày.đêm

Công trình xử lý nước thải thực phẩm (bún gạo) công suất 70 m3/ngày.đêm

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Thực phẩm Cô Năm.

Địa chỉ: Xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung công việc: Thiết kế, thi công, vận hành hệ thống xử lý nước thải thực phẩm 70 m3/ngày.đêm.

Quy chuẩn: QCVN 40:2011/BTNMT – cột A.

Tình trạng: Hoàn thành công việc công việc thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải thực phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *