0987.726.717

Công trình xử lý nước thải sinh hoạt chung cư Screc, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Công trình xử lý nước thải sinh hoạt chung cư Screc, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Ban quản lý chung cư Screc.

Địa chỉ: Đường Trường Sa, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung công việc: Thiết kế, thi công, vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 120 m3/ngày.đêm.

Quy chuẩn: QCVN 14:2011/BTNMT – cột A.

Tình trạng: Hoàn thành công việc công việc thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *